Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Gospodarka odpadami

Komunikat ws. zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w Gminie Goleszów

W dniu 1 sierpnia 2022 roku weszła w życie uchwała Rady Gminy Goleszów z dnia 25 maja 2022 roku nr 0007.50.2022 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Wobec powyższego informujemy, że w Gminie Goleszów od 1 sierpnia 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi:

·         35,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Stawka podwyższona za niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynosi:

·         140,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 Od 1 sierpnia 2022 roku zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi:

 5 zł od osoby na miesiąc.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Goleszów z dnia 26.06.2019 roku nr 0007.48.2021 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę uiszcza się z „dołu” na indywidualny numer rachunku bankowego lub w  kasie urzędu raz na kwartał w następujących terminach:

Za I kwartał   (styczeń, luty, marzec)     do 31 marca
Za II kwartał   (kwiecień, maj, czerwiec)     do 30 czerwca
Za III kwartał   (lipiec, sierpień, wrzesień)     do 30 września
Za IV kwartał   (październik, listopad, grudzień)     do 31 grudnia

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Goleszów w 2024 roku odbędzie się według harmonogramu:                                             
14.02.2024r. - Bażanowice (środa)
23.02.2024r. - Cisownica (piątek)
14.03.2024r. - Dzięgielów (czwartek)
19.02.2024r. - Godziszów (poniedziałek)
10.02.2024r. - Goleszów Dolny (sobota)
02.03.2024r. - Goleszów Górny (sobota)
13.03.2024r. - Goleszów Równia (środa)                                                                                               
26.02.2024r. - Kisielów (poniedziałek)
15.03.2024r. - Kozakowice Dolne i Górne (piątek)
18.03.2024r. - Leszna Górna (poniedziałek)                                                                                        
13.04.2024r. - Puńców (sobota)                                                                        
        
Odpady wielkogabarytowe wystawione po wskazanym terminie nie będą odbierane! Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swoje posesje tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 7:00 w dniu zbiórki w danym sołectwie.

Lista odpadów odbieranych w trakcie zbiórki:
- meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele itp.)
- elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki)
- sprzęt  elektryczny i elektroniczny (lodówki, telewizory, komputery, miksery płytki CD)
- meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych)
- sprzęt  sportowy i turystyczny (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, walizki, torby podróżne)
- duże odpady z tworzyw sztucznych (doniczki, skrzynki, czyste wiaderka, zabawki i sprzęt dziecięcy)
- opony z samochodów osobowych

UWAGA!
Wystawione do zbiórki chemikalia należy zabezpieczyć poprzez szczelne zamknięcie opakowania, na opakowaniu umieścić opis znajdującej się w środku substancji. Niezabezpieczone opakowania z chemikaliami i nieopisane NIE ZOSTANĄ ODEBRANE.
Rodzaje odpadów, które nie będą odbierane:
- odpady ulegające biodegradacji,
- odpady budowlane i poremontowe (gruz, płytki, cegły, kamienie, ceramika sanitarna, stolarka okienna i drzwiowa, panele poremontowe, zadaszenia plastikowe i boazeria plastikowa, wanny akrylowe),
- tekstylia oraz buty,
- zmieszane i segregowane odpady komunalne odbierane cyklicznie sprzed posesji,
- części samochodowe, opony z samochodów ciężarowych i opony rolnicze
- chemikalia (rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, farby, kleje i detergenty)

Zasady segregacji odpadów po Ukraińsku

Ministerstwo klimatu i Środowiska, przygotowało w języku ukraińskim obowiązujące, w Polsce zasady segregacji odpadów komunalnych wraz z grafikami zachęcającymi do zapoznania się z materiałem.
Mamy nadzieję, że to działanie, choć drobne, przyczyni się do uproszczenia życia w naszym kraju społeczności ukraińskiej.

Tłumaczenie można też pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

https://www.gov.pl/web/klimat/zasady-segregacji-odpadow-w-jezyku-ukrainskim

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie