Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Gospodarka odpadami 

KOMUNIKAT STAROSTY CIESZYŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW USTAWY O ODPADACH

AKTUALIZACJA

Adresat: podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami.

 

Pojemniki do gromadzenia odpadów

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy ofertę cenową dla mieszkańców zgłoszonych do gminnego systemu gospodarowania odpadami dotycząca kupna lub dzierżawy pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, złożona przez wykonawcę – firmę ZOM Tros-eko Spółka z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Bażantów 17 wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

System Zbiórki Opakowań

System Zbiórki Opakowań PSOR funkcjonuje w Polsce od 2004 roku. Jego właścicielem i koordynatorem jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). W ramach Systemu na terenie całej Polski zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie.

System działa zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Zbiórka opakowań prowadzona jest w  całej Polsce przez cały rok. Dzięki Systemowi, użytkownicy m.in. środków ochrony roślin bez ponoszenia kosztów mogą wypełnić swój prawny obowiązek, wystarczy aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu sprzedaży, w którym kupili produkty.
Szczegółowe informacje związane z tym tematem znajdziecie Państwo w załącznikach do niniejszego artykułu.
 

Wykaz miejsc, gdzie znajdują się pojemniki na odpady segregowane, z których mogą korzystać mieszkańcy gminy

Wykaz miejsc, gdzie znajdują się pojemniki na odpady segregowane, z których mogą korzystać mieszkańcy gminy

 

Informacja o osiągniętrych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za 2014 rok

INFORMACJA O OSIĄGNIETYCH POZIOMACH RECYKLINGU ORAZ OGRANICZERNIA MASY ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI ZA 2014  ROK


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.  1399  z późn.zm.) informujemy, że w roku 2014 Gmina Goleszów osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
- poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  - 61,5 %,
- poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %,
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  0 %. 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleszów za rok 2014

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy analizę stanu gospodarkiodpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleszów za rok 2014

 

Oferta dot. kupna lub dzierżawy pojemników na odpady komunalne

Oferta cenowa dla mieszkańców zgłoszonych do gminnego systemu gospodarowania odpadami  dotycząca kupna lub dzierżawy pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych złożona przez wykonawcę – firmę  PHU OPERATUS ul. Cyniarska 38,
 43-300 Bielsko –Biała wyłonionego w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego Nr PUE.271.15.2014
 

 

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne

 

PRZEDE WSZYSTKIM CZYSTE ŚRODOWISKO

PRZEDE WSZYSTKIM CZYSTE ŚRODOWISKO - informacja dla mieszkańców dotycząca zasad gospodarowania odpadami, jakie będą obowiązywały od stycznia 2015 roku.

 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2013 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Gmina Goleszów informuje, że w roku 2013 zostały osiągnięte następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
- poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia...

 

Kampania "Nasze śmieci" - podstawowe informacje dotyczące nowych zasad odbioru śmieci

Zmieniona ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy oraz mieszkańców nowe obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany weszły w życie od dnia 1.01.2012 roku. Określone na podstawie ustawy zasady będą obowiązywały od 01.07.2013 roku. Nieodwołalnie od tego dnia gmina przejmie obowiązki związane z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów. Właściciele posesji będą wnosili opłaty za odbiór odpadów na rachunek urzędu gminy. Wysokość opłaty będzie zależna od liczby osób zamieszkujących daną posesję oraz stawki za odbiór odpadów. Aby uniknąć podwójnej płatności, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien we właściwym czasie wystąpić do przedsiębiorcy o rozwiązanie z dniem 30 czerwca 2013 roku obecnie podpisanej umowy na odbiór odpadów.  Kampania społeczna i strona internetowa www.naszesmieci.pl prezentują sposoby na to, jak postępować ze śmieciami, żeby było ich jak najmniej. Informują również o ważnych zmianach w przepisach dotyczących systemu gospodarowania odpadami w Polsce. Kampanię tę prowadzi Ministerstwo Środowiska.

 

Uchwały Rady Gminy Goleszów dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

W załączniku zamieszczamy uchwały Rady Gminy Goleszów dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
czerwiec 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: czerwiec

galeriagaleria zdjęć
panorama Ostrzeżenia meteorologiczne Senior+ Szczepienia COVID-19 Zapisz się do newslettera Zapisz się do newslettera Goleszów E-mapa
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Goleszów - strona otworzy sie na nowej karcie
Gospodarka odpadami
Elektorniczna skrzynka podawcza -strona otworzy sie na nowej karcie
Jak załatwić sprawę w urzedzie - Zostanie otwarta nowa karta z przekierowanie na biuletyn informacji publiczne
Konsultacje społeczne
Akty Prawa Miejskiego - strona zostanie otwarta na nowej karcie
panorama panorama Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - strona otworzy się w nowej karcie panorama panorama Oświata w Gmienie Goleszów
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT