Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Gmina Goleszów wspiera Seniorów - utworzenie Klubu Seniora

 

Ilość dostępnych miejsc w placówkach Klubu Seniora w Bażanowicach i Cisownicy - 28

W okresie trwałości projektu Gmina Goleszów zapewnia dostępność 28 miejsc w placówkach Klubu Seniora w Bażanowicach i Cisownicy.

 

1 października 2021 r. Gmina Goleszów rozpoczęła realizację projektu Gmina Goleszów wspiera Seniorów - utworzenie Klubu Seniora współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który zakończy sie 30 czerwca 2023r.

Gmina Goleszów ogłasza nabór uczestników do Klubów Seniora prowadzonych w ramach realizacji projektu „Gmina Goleszów wspiera Seniorów – utworzenie Klubu Seniora” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich - Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa w:

- Bażanowicach przy ul. Cieszyńskiej 17 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanowicach),

- Cisownicy przy ul. Cisowej (budynek Świetlicy Wiejskiej).

 

Jeśli:

- jesteś mieszkańcem Gminy Goleszów,

- jesteś osobą powyżej 60 roku życia lub potrzebujesz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

- chcesz wykorzystać wolny czas i spędzać go aktywnie w miłym towarzystwie,

- chcesz rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności i zdolności,

zostań uczestnikiem jednego z Klubów Seniora w Gminie Goleszów.

 

Weź udział w rekrutacji!

 

Korzystanie z ofert Klubów Seniora jest bezpłatne!

 

W Klubach realizowane będą zajęcia:

- kulturalne,

- rekreacyjne,

- ruchowe,

- obsługi komputera,

- edukacyjne,

- kulinarne,

- rękodzielnicze.

 

Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad:

- prawnika,

- psychologa,

- dietetyka.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji do Klubów Seniorów w Gminie Goleszów należy w terminie od 15 listopada 2021 r. do 17.12.2021 r.:

  • wypełnić deklarację uczestnictwa dostępną na stronie internetowej https://www.goleszow.pl, bądź w siedzibie Urzędu Gminy w Goleszowie; 43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5,
  • złożyć dokumenty rekrutacyjne na biurze podawczym Urzędu Gminy w Goleszowie; 43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5.

W procesie rekrutacji zostaną wyłonieni uczestnicy Klubów Seniora.

O pierwszeństwie udziału w Klubach Seniora decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełnią wymogi, a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach naboru.

Szczegółowych informacji dotyczących Klubów Seniora w Gminie Goleszów można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Goleszowie; ; 43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5 lub pod numerem telefonu 33 479 05 10 oraz na stronie internetowej https://www.goleszow.pl.

 

Zasady naboru oraz uczestnictwa w Klubach Seniora zostały określone w regulaminie klubów seniora.

Celem projektu skierowanego do seniorów jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych w Gminie Goleszów poprzez zwiększenie dostępu do świadczenia usług opiekuńczych prowadzonych w Klubach Seniora. W ramach projektu prowadzone będą różnego rodzaju zajęcia m.in.: relaksacyjno-gimnastyczne, manualne, warsztaty szachowe, brydżowe, scrabble. Realizowane będzie również poradnictwo psychologiczne, prawne, dietetyczne oraz edukacja prozdrowotna.  Seniorzy korzystać będą mogli z  zajęć aktywizacji fizycznej, a także wyjść rekreacyjno-kulturalnych np. do kina, teatru, na basen. Zakupione również zostanie dodatkowe wyposażenie niezbędne do prowadzenia tych form aktywności

Efektem planowanych działań jest objęcie wsparciem grupy 28 seniorów. 

Wartość projektu  który zakończy się w czerwcu 2023 r. wynosi : 354 551,50, w tym dofinansowanie z UE: 301 368,77 i budżetu państwa: 28 364,12. Partnerem projektu jest: Stowarzyszenie Cieszyńskie Uniwersytet III Wieku.

Zapraszamy!

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie