Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Czyste Powietrze Dane liczbowe

Dane o wdrażaniu PP Czyste Powietrze na terenie gmin, które zawarły Porozumienia w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze”

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie        Liczba zrealizowanych przedsięwzięć       Kwota wypłaconych dotacji (zł)

354                                                                                               225                                                                           3 462 496,75

Stan na 31.12.2023 r. 

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie