Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Urząd Gminy Władze Gminy Goleszów

Wójt Gminy Goleszów
Sylwia Cieślar
tel. 33 479 05 10 do 13
urzad@goleszow.pl

Przyjmowanie stron przez Wójta: godziny przyjęcia najlepiej uzgodnić osobiście w sekretariacie lub dzwoniąc na numer telefonu: 33 479 05 10.

Zastępca Wójta Gminy Goleszów
Rafał Glajcar
tel. 33 479 05 10
urzad@goleszow.pl

Sekretarz Gminy Goleszów

Jolanta Bujok 
tel. 33 479 05 10
urzad@goleszow.pl

Skarbnik Gminy Goleszów
Aleksandra Rozmus
tel. 33 479 05 10 wew. 50

Szczegółowe informacje www.goleszow.bip.net.pl

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie