Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne, które nie  działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z  wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.). Szczegóły w załączniku.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie