Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Urząd Gminy Adres

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów

tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e-mail: urzad@goleszow.pl 
www.goleszow.pl

Gmina Goleszów
Powiat Cieszyński
Województwo Śląskie

Dane adresowe potrzebne do wystawienia faktury:
Gmina Goleszów
ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów
NIP 548 240 49 96

Szczegółowe informacje związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Goleszów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej www.goleszow.bip.net.pl

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie