Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

O gminie Gminy partnerskie

Gmina Goleszów jest partnerem trzech  gmin. Umowy partnerskie opierają się na:

  • wspieraniu wszelkich kontaktów kulturalnych, sportowych, społecznych i gospodarczych poprzez organizowanie wzajemnych wizyt indywidualnych i grupowych,
  • wymianie doświadczeń o pracy samorządów gmin,
  • wzmacnianiu przyjaźni między mieszkańcami gmin, organizacjami oraz stowarzyszeniami, 
  • wymianie i szerzeniu informacj, które mają lub mogą mieć wpływ na życie mieszkańców gmin,
  • propagowaniu wspólnych inicjatyw mieszkańców obu gmin zgodnie z zasadami i ideą dobrego partnerstwa,
  • składaniu wspólnych wniosków do funduszy operacyjnych w celu podnoszenia poziomu życia w gminach. 

Reiskirchen (Niemcy) -  jest naszą gminą partnerską od 22 sierpnia 1997 r. Reiskirchen zostało założone w 975 roku, mieści się w powiecie Gießen w środkowych Niemczech. Liczba mieszkańców to około 10.626. Strona internetowa Reiskirchen - www.gemeinde-reiskirchen.de

Wędrynia (Republika Czeska) -  jest naszą gminą partnerską od 19 kwietnia 2004 r. Leży we wschodniej części Republiki Czeskiej i graniczy z Polską. Liczy około 4.155 mieszkańców. Strona internetowa Wędryni - www.vendryne.cz

Bystrzyca (Republika Czeska) -  jest naszą gminą partnerską od 27 lutego 2008 r. Wieś została założona w drugiej połowie XIV wieku jako wieś książęca, pierwsze wzmianki historyczne pochodzą z 1423 r. Bystrzyca położona jest w powiecie Frýdek-Místek i liczy około 5238 mieszkańców. Strona internetowa Bystrzycy - www.bystrice.cz

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie