Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Ochrona danych osobowych

MONITORING WIZYJNY – klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) - informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego jest Wójt Gminy Goleszów z siedzibą przy ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów. 334790510, e-mail: urzad@goleszow.pl
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel. 334790510 w. 40 lub pod adresem iod@goleszow.pl
  3. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit e) RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.
  4. Monitoring wizyjny rejestruje obraz terenu przyległego do budynku Urzędu przy ul. Zakładowej 12 (brama, plac przed wejściem głównym do budynku, teren wokół garaży). Przedmiotowy monitoring obejmuje zapis tylko danych z wizji.
  5. Zapis z monitoringu może zostać udostępniony właściwym organom w zakresie realizowanych przez nie zadań ustawowych, a także osobom, które wykażą interes prawny w uzyskaniu dostępu do nagrań i złożą stosowny wniosek o udostępnienie/zabezpieczenie kopii nagrania.
  6. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia nagrania, a następnie ulegają samoczynnemu zniszczeniu przez nadpisanie. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu nagrania są zabezpieczone i przechowywane do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.
  7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia w przetwarzaniu danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (uodo.gov.pl), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679 (RODO).

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
wrzesień 2022
PN WT ŚR CZ PT SB ND
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: wrzesień

galeriagaleria zdjęć
Panorama Goleszowska Opady i Jakość powietrza Senior+ Pomagamy mieszkańcom Pomoc dla Ukrainy Szczepienia COVID-19 Zapisz się do newslettera sms Zapisz się do newslettera email Goleszów E-mapa
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Goleszów
Odpady komunalne
Łowiectwo
Elektorniczna skrzynka podawcza
Jak załatwić sprawę w urzędzie
Konsultacje społeczne
Akty Prawa Miejskiego
Gminny ośrodek kultury Gminne centrum informacji Gminny ośrodek pomocy społecznej Cmentarze komunalne Gminna biblioteka publiczna Oświata w Gmienie Goleszów
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT