Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ostatnia sesja Rady Gminy mijającej kadencji

W środę 24 kwietnia odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Gminy w obecnym składzie.

W jednym z pierwszych punktów sesji wójt Sylwia Cieślar podziękowała wszystkim radnym, sołtysom oraz mieszkańcom za pięć i pół roku wspólnej, jednomyślnej i owocnej pracy na rzecz rozwoju sołectw gminy Goleszów. Jednocześnie pogratulowała nowo wybranym członkom Rady Gminy kolejnej kadencji, wyrażając gotowość do harmonijnej współpracy z nimi w dalszym sprawowaniu swojego urzędu. Podziękowania złożyła również przewodnicząca rady Elżbieta Duraj, a także ustępujący radni.

Po ceremonii podziękowań i życzeń przystąpiono do części roboczej spotkania, podczas której przedstawiono sprawozdania za 2023 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Goleszów, a także z działalności Centrum Usług Społecznych w Goleszowie. Przegłosowano również szereg uchwał, w tym m.in. uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów oraz w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goleszów na rok 2024. Powyższe zmiany wynikały między innymi z aktualizacji limitu zobowiązań dla podjętych zadań inwestycyjnych oraz z utworzenia nowych gminnych zadań inwestycyjnych, takich jak:
- poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie,
- budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Goleszów,
- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Goleszów,
- modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Goleszów,
- modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Goleszów.

Najbliższe imprezy i wydarzenia

13.05 2024

Emilia Foltyn - autorska wystawa prac plastycznych

godz. 9:00 do 21.06.2024 8:58
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie
13.05 2024

Geografia w kredensie - Wiesława i Roman Macura

godz. 9:00 do 21.06.2024 9:01
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie
Wszystkie imprezy

Panorama goleszowska

Maj 2024

Nowe wydanie Panoramy Goleszowskiej zawiera m.in. relację z pierwszej sesji Rady Gminy Goleszów w nowym składzie, podczas której miało miejsce uroczyste zaprzysiężenie wójt Sylwii Cieślar ponownie wybranej na to stanowisko. Ponadto w majowym numerze nie brakuje przeglądu aktualności oraz relacji z różnorodnych wydarzeń, które zainteresują zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców gminy. Wyjątkowy wywiad z przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy rzuca światło na zaangażowanie młodych mieszkańców w życie samorządowe lokalnej społeczności.

Zapraszamy do lektury!

Archiwalne numery
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie