Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Sposób postępowania z odpadami - dla właścicieli posesji zamieszkałych w Gminie Goleszów

1.  Należy pamiętać o rozwiązaniu umowy z Przedsiębiorcą, który dotychczas odbierał odpady, w takim terminie, aby przestała ona obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 roku.

2. Obowiązkowo należy wypełnić otrzymaną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (niezłożenie deklaracji będzie skutkowało naliczeniem wyższej stawki za odbiór i unieszkodliwienie odpadów).  W najbliższym czasie upoważnione przez Wójta Gminy Goleszów osoby dostarczą Państwu do domów deklaracje wraz z informacją o indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który wnoszona będzie opłata. W deklaracji właściciel nieruchomości zamieszkałej określi liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. Uwaga! Chodzi o osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość, a nie tylko te, które są tam zameldowane. Liczba ta pomnożona przez stawkę opłaty za odbiór odpadów pozwoli obliczyć miesięczny koszt gospodarowania odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości zamieszkałej. Rada Gminy Goleszów ustaliła następujące stawki miesięczne: 9 zł od osoby dla nieruchomości, na której odpady są segregowane i 15 zł od osoby, dla tych, którzy odpadów nie będą segregować. Opłaty będą wnoszone co drugi miesiąc na przydzielony indywidualny rachunek bankowy. Wypełniony formularz deklaracji należy oddać upoważnionej przez Wójta Gminy Goleszów osobie lub dostarczyć do Urzędu Gminy Goleszów w terminie do 15 maja 2013 roku. Gmina, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierze od mieszkańców selektywnie zbierane oraz zmieszane odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych.

3. Od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązkowo należy segregować odpady we własnym domu.

4. Odpady zmieszane (pozostałość po segregacji) będą odbierane od mieszkańców dwa razy w miesiącu.

5. Odpady segregowane będą odbierane od mieszkańców raz w miesiącu.

6. Mieszkańcy są zobowiązani do wystawiania odpadów w dniu wywozu przed godziną 7.00.

7. Harmonogram wywozu odpadów zostanie podany w późniejszym terminie.

8. Za niewłaściwie posegregowane odpady właściciel będzie uiszczał wyższą opłatę.

9.  Odpady poremontowe właściciel jest zobowiązany dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów (adres zostanie podany w późniejszym terminie).

10. Zużyte baterie oddawać należy do specjalnych pojemników ustawionych w sklepach oraz budynkach użyteczności publicznej.

11. Przeterminowane leki oddawać należy do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach i punktach aptecznych.

12. Raz w roku odbywać się będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (według ustalonego harmonogramu).

Opracowanie: Urząd Gminy Goleszów


 


Dodał
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
styczeń 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: styczeń

galeriagaleria zdjęć
panorama Ostrzeżenia meteorologiczne Senior+ Zapisz się do newslettera Zapisz się do newslettera Goleszów E-mapa
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Goleszów - strona otworzy sie na nowej karcie
Gospodarka odpadami
Elektorniczna skrzynka podawcza -strona otworzy sie na nowej karcie
Jak załatwić sprawę w urzedzie - Zostanie otwarta nowa karta z przekierowanie na biuletyn informacji publiczne
Konsultacje społeczne
Akty Prawa Miejskiego - strona zostanie otwarta na nowej karcie
panorama panorama Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - strona otworzy się w nowej karcie panorama panorama Oświata w Gmienie Goleszów
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT