Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Możesz zastrzec swój numer PESEL

Mówiąc najprościej, zastrzeżenie własnego numeru PESEL sprawi, że nie będzie on mógł być wykorzystywany przez nieuprawnione osoby. Każdorazowo banki oraz urzędy, które otrzymają nasz numer PESEL, będą zobowiązane sprawdzić, czy znajduje się on w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL. Jeżeli tak, będzie konieczna dodatkowa weryfikacja, mająca na celu potwierdzić, że to właśnie my złożyliśmy dyspozycję wykonania jakiejś czynności (np. wzięcia kredytu) z użyciem tego numeru. 
Co ważne, zmiany w ustawach przewidują, że obywatele nie będą obciążani za zobowiązanie, które zostało zaciągnięte bez ich wiedzy mimo istniejącego zastrzeżenia numeru PESEL. W praktyce oznacza to, że jeżeli pomimo naszego zastrzeżenia numeru PESEL, uda się komuś wykraść naszą tożsamość i nas zadłużyć, nie będziemy musieli tego zadłużenia spłacać.

Jak zastrzec numer PESEL?
W tym momencie zastrzeżenie numeru PESEL możliwe jest:
•    na stronie mobywatel.gov.pl w zakładce nowej funkcji "Zastrzeż PESEL i czuj się bezpiecznie",
•    w urzędzie gminy osobiście,
•    w banku lub urzędzie pocztowym osobiście.

W przyszłości będzie istniała możliwość zastrzeżenia numeru PESEL w aplikacji mObywatel.

W ostatnich przypadkach organ gminy, przedstawiciel placówki bankowej lub pocztowej bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie numeru PESEL w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL. Na potwierdzenie zastrzeżenia wydaje się odpowiednie potwierdzenie w formie pisemnej.

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe (np. banki) będą miały obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki.
Do tego czasu można zastrzegać albo cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale konsekwencje prawne będą wyciągane dopiero wobec zdarzeń, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

Zastrzeżenie numeru PESEL w żaden sposób nie zablokuje obywatelowi możliwości rejestracji do lekarza, realizacji recepty czy załatwienia sprawy urzędowej.

Informacje na temat zastrzeżenia numeru PESEL można uzyskać w Urzędzie Gminy Goleszów – Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój numer 7, 8, tel. 33/4790510 wew. 47.

Najbliższe imprezy i wydarzenia

15.02 2024

Wystawa prac plastycznych Martyny Michalik

godz. 7:00 do 15.03.2024
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie
Wszystkie imprezy

Panorama goleszowska

Luty 2024

Zapraszamy do lektury aktualnego numeru "Panoramy Goleszowskiej". Wśród wielu istotnych dla mieszkańców informacji, zawiera on m.in. szczegółowe terminy rekrutacji do gminnych przedszkoli i szkół podstawowych. Uwadze Czytelników polecamy także podsumowanie wydarzeń, które odbyły się w ostatnich tygodniach, takich jak noworoczne spotkania seniorów, jak również wywiad podsumowujący pięcioletnią kadencję wójt gminy Goleszów. Ponadto, w bogatej fotorelacji prezentujemy rekordowy pod względem osiągniętego wyniku finansowego 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Goleszów. Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach, zapowiadanych na łamach bieżącego numeru. 

Archiwalne numery
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie