Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Wójt Gminy Goleszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku.

Szczegółowe informacje w zarządzeniu nr 0050.61.2014 Wójta Gminy Goleszów z dnia 3 kwietnia 2014 r. 

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie