Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej

Szanowi Państwo zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2021 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

Szczegóły www.goleszow.bip.net.pl


Dodał ifranek
 
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT