Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
Zdjęcie

Narodowe Czytanie w Gminie Goleszów

Gmina Goleszów po raz kolejny włącza się do akcji Narodowego Czytania, które odbędzie się w piątek, 8 września. W ramach akcji promującej czytelnictwo, a także zwracającej uwagę na bogactwo polskiej literatury, uczestnicy czytać będą „Nad Niemnem”, a więc najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej.

Narodowe Czytanie to wydarzenie, którego celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury oraz potrzebę dbałości o polszczyznę, a także wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Wydarzenie organizowane jest od 2012 roku przez Prezydenta RP i zostało zainicjowane wspólnym czytaniem "Pana Tadeusza".

W Gminie Goleszów do Narodowego Czytania zapraszają Wójt Gminy Goleszów - Sylwia Cieślar, Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie, Gminny Ośrodek Kultury oraz dyrektorzy gminnych placówek oświatowych.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie