Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
Zdjęcie
Wydarzenie archiwalne

20-lecie Małej Książnicy Cisownickiej

W dniu 28 października 2023 r. o godz. 16:00 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Cisownicy odbędzie się Jubileusz 20-lecia Małej Książnicy Cisownickiej oraz otwarcie Czytelni tejże Książnicy. Organizatorem wydarzenia jest Parafia Ewangelicko-Augsburska, Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy oraz Rada Małej Książnicy Cisownickiej. 

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie