Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Uroczystość jubileuszu 800-lecia

W ramach obchodów jubileuszu 800-lecia zostały przyznane odznaczenia okolicznościowe.

Foto: Marek Śmierciak

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie