Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Przywitanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Kisielowie

21 lipca w Kisielowie przy miejscowej remizie odbyło się uroczyste przywitanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie