Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Otwarcie Klubu Seniora w Dzięgielowie

W środę 8 marca odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Dzięgielowie.

Fot. Natalia Kurowska

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie