Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Jubileusz 20-lecia Małej Książnicy Cisownickiej

W sobotę, 28 października odbył się jubileusz 20-lecia Małej Książnicy Cisownickiej wraz z otwarciem czytelni.

Fot. M. Śmierciak

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie