Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

II Powiatowe Manewry Ratownicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

23 kwietnia (sobota) 2022 r. w Drogomyślu odbyły się II Powiatowe Manewry Ratownicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W wydarzeniu uczestniczyło prawie 40 drużyn (ok. 200 osób). Gminę Goleszów reprezentowały młodzieżowe drużyny pożarnicze z Bażanowic, Godziszowa, Kozakowic i Dzięgielowa, która zajęła drugie miejsce. Fot. Marek Śmierciak

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie