Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Sierpniowa sesja Rady Gminy

Dzisiejsza sesja Rady Gminy Goleszów skupiła się wokół kilku ważnych punktów obrad.

W pierwszej części spotkania przedłożono m.in. informacje z prac komisji w okresie pomiędzy sesjami. Przedstawiciele komisji omówili postępy, jakie osiągnięto w bieżących projektach oraz wnioski, które zostały przygotowane do omówienia podczas sesji.

Głównym punktem obrad były podjęcia uchwał. Rada omówiła i podjęła następujące uchwały:

a) Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów (projekt nr SA.0006.57.2023). Rada zatwierdziła zmiany w prognozie finansowej uwzględniające nowe projekty oraz dostosowujące plany do aktualnych potrzeb.

b) Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Goleszów na 2023 rok (projekt nr SA.0006.58.2023). Rada przyjęła zmiany w budżecie, które uwzględniają nowe priorytety i inwestycje.

c) Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej (projekt nr SA.0006.59.2023). Rada zatwierdziła tryb i procedurę powoływania oraz odwoływania członków Zespołu.

Najbliższe imprezy i wydarzenia

22.04 2024

Wystawa prac plastycznych dzieci

godz. 8:00
Gminny Ośrodek Kultury
26.04 2024

Jubileuszowa wieczorynka w GOK-u

godz. 16:30
Gminny Ośrodek Kultury
Wszystkie imprezy

Panorama goleszowska

Kwiecień 2024

W kwietniowej Panoramie Goleszowskiej przeczytać można m.in. zestawienie wyników wyborów samorządowych w gminie Goleszów. Nie brakuje też istotnych dla mieszkańców komunikatów urzędowych oraz informacji o zapowiadanych i trwających inwestycjach gminnych, wartościowych inicjatywach społecznych, a także o otwarciu kolejnego gminnego klubu Senior+. Przedstawiamy również wyniki różnorodnych konkursów i zawodów oraz sukcesy sportowe naszych mieszkańców z ostatnich kilku tygodni. W wywiadzie, o tym, jak powstały publikacje o Goleszowie, Bażanowicach i Puńcowie opowiada redaktor serii jubileuszowej „Moje miejsce na ziemi” zastępca wójta gminy Goleszów dr hab. Rafał Glajcar.

Archiwalne numery
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie