Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Przypominamy o programie „Posiłek w szkole i w domu”

Osoby potrzebujące mogą skorzystać z rządowego programu pomocowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zapewnia on pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

 

Od stycznia 2023 r. zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. do 200 proc. kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Dzięki temu pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza:

• 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),

• 1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł).

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Ważnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym rejonu:

1. Bożena Wisełka, tel. 33 4790517 wew. 13

Goleszów Górny

Goleszów Dolny

Goleszów Równia

 

2. Anna Ogrocka – Czyż, tel. 33 4790517 wew. 12

Cisownica

 

3. Katarzyna Kamińska, tel. 33 4790517 wew. 12

Puńców

Kozakowice Górne

Kozakowice Dolne

Kisielów

Godziszów

 

4. Faustyna Bystrzycka, tel. 33 4790517 wew. 11

Bażanowice

Dzięgielów

Leszna Górna

Najbliższe imprezy i wydarzenia

06.10 2023

Noc Bibliotek w Gminie Goleszów

godz. 17:00
Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie
08.10 2023
Wszystkie imprezy

Panorama goleszowska

Wrzesień 2023

Wrześniowy numer "Panoramy Goleszowskiej" pełen jest ciekawych wywiadów, a także relacji z wydarzeń, jakie pod koniec wakacji odbywały się na terenie naszej gminy. Jeden z wywiadów, w którym głos zabierają tegoroczni gazdowie dożynkowi, pochodzi z pierwszego wydania "Gazety Dożynkowej". Bezpłatne pismo dystrybuowane było podczas dożynek gminnych oraz Dni Gminy Goleszów. Aby wywiad ten nikomu nie umknął, poszerzamy jego zasięg za pośrednictwem "Panoramy". Oprócz podsumowań imprez i uroczystości, sporo miejsca zajmują informacje na temat bieżących inwestycji, a także osiągnięć sportowych naszych mieszkańców. Dostępna jest również wersja internetowa "Panoramy".

Życzymy przyjemnej lektury!

Archiwalne numery
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie