Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Październikowa sesja Rady Gminy

W środę, 25 października odbyła się LVII sesja Rady Gminy Goleszów. W jednym z pierwszych punktów obrad przekazano informacje na temat działań poszczególnych komisji i ich prac w okresie międzysesyjnym. Omówiono postępy w realizacji bieżących projektów i przedstawiono wnioski z prac komisji. Przedłożono informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych radnych, a także wnioski i zalecenia wynikłe z tej analizy.

W dalszej części sesji podjęto szereg uchwał, w tym m.in.:

- Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację powiatowej publicznej komunikacji autobusowej,

- Uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 0007.98.2020 Rady Gminy Goleszów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Goleszów,

- Uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Goleszów – etap IV,

- Uchwałę w sprawie apelu o remont budynku dworca kolejowego w Goleszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Ostatnia z wymienionych uchwał dotyczy apelu, który zostanie wystosowany przez Radę Gminy Goleszów do PKP Polskie Linie Kolejowe, o przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji budynku dworca, przylegających do niego powierzchni, montaż odpowiedniego oświetlenia oraz elektronicznych wyświetlaczy informacyjnych.

Najbliższe imprezy i wydarzenia

15.02 2024

Wystawa prac plastycznych Martyny Michalik

godz. 7:00 do 15.03.2024
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie
Wszystkie imprezy

Panorama goleszowska

Luty 2024

Zapraszamy do lektury aktualnego numeru "Panoramy Goleszowskiej". Wśród wielu istotnych dla mieszkańców informacji, zawiera on m.in. szczegółowe terminy rekrutacji do gminnych przedszkoli i szkół podstawowych. Uwadze Czytelników polecamy także podsumowanie wydarzeń, które odbyły się w ostatnich tygodniach, takich jak noworoczne spotkania seniorów, jak również wywiad podsumowujący pięcioletnią kadencję wójt gminy Goleszów. Ponadto, w bogatej fotorelacji prezentujemy rekordowy pod względem osiągniętego wyniku finansowego 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Goleszów. Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach, zapowiadanych na łamach bieżącego numeru. 

Archiwalne numery
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie