Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Zespół Regionalny CZANTORIA

Zespół Regionalny „Czantoria”

Zespół powstał 5 lutego 1965 r. z inicjatywy Ireny Klimczak, która od początku założenia do chwili obecnej jest kierownikiem organizacyjnym, choreografem i kierownikiem artystycznym w jednej osobie. Obecnie pod wprawnym jej okiem tańczy i śpiewa już ósma grupa dzieci i młodzieży. Pani Irena nie tylko prowadzi zespół, ale i sama w nim występuje. Kiedy zakłada piękny strój cieszyński i wychodzi na estradę staje się solistką o nieprzeciętnym głosie i jest filarem całego Zespołu.


„Czantoria” prezentuje autentyczny folklor Śląska Cieszyńskiego. Śpiewa piękne, rdzenne piosenki i przyśpiewki. Tańczy układy i stare tańce prezentując kroki i figury w ich autentycznej formie. W programie posiada wiele gawęd, które w trakcie koncertów prezentowane są w czystej cieszyńskiej gwarze z odpowiednim, dającym się wyczuć tylko w tym regionie, charakterystycznym akcentem i humorem.


Zespół występuje w pięknych strojach cieszyńskich, które są własnością pani Ireny. Niektóre z nich mają ponad 180 lat. W „Czantorii” swoje pasje realizują dzieci i młodzież w wieku od 7 do ponad 20 lat. Tworzą zgraną grupę rodzinną, której celem jest propagowanie pięknych rodzinnych wartości. Zespół koncertuje na imprezach lokalnych, powiatowych, w domach wczasowych, sanatoriach i hotelach. Wszędzie tam, gdzie jest zapraszany. Bierze udział w przeglądach i konkursach folklorystycznych, gawędziarskich i śpiewaczych (np. Gody Żywieckie, Tydzień Kultury Beskidzkiej). „Czantoria” przez 50 lat zaprezentowała ponad 2650 koncertów, a nagrodzona została około 60 razy.
Wiele nagród zgromadziła indywidualnie Irena Klimczak: w Jesenikach (Czechy) otrzymała brązowy medal za autentyczność wystawionego programu, w Kazimierzu nad Wisłą zdobyła II i III miejsce oraz wyróżnienie za swoją osobowość i piękny śpiew solowy. Jest ona również laureatką wielu odznaczeń i nagród m.in. Zasłużonego Działacza Kultury, Srebrnego i Złotego Krzyża przyznawanego przez Prezydenta RP, Srebrnej Cieszynianki. Otrzymała również nagrodę za całokształt pracy twórczej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przygrywają „Czantorii” wnuki pani Klimczak: Tobiasz – akordeon, harmonia, Miłosz – trąbka oraz Justyna i Aneta – skrzypce. Wnuki w zależności od tego, gdzie się prezentują, potrafią poza graniem pięknie śpiewać, tańczyć i gawędzić. Patronem Zespołu „Czantoria” jest Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie.

Irena Klimczak

Kontakt
Kierownik Zespołu „CZANTORIA”
Irena Klimczak
Leszna Górna, ul. Potok 4,
43-445 Dzięgielów
tel. 33 858 64 08

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie