Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Zarządzenie Wójta Gminy Goleszów w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi za rok 2013

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie