Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Zarządzenie Wójta Gminy Goleszów w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2014

Zarządzenie nr 0050.90.2014 Wójta Gminy Goleszów z dnia 30 kwietnia 2014 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2014.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie