Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Zarządzenie w sprawie powołania i zasad działania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Zarządzenie nr 0050.55.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania i zasad działania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku.

Dostępne TUTAJ.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie