Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Zarządzenie w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 0050.49.2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań w związku z zagrożenim rzprzestrzenana się koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie