Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Zarządzenie nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Goleszów z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Wójt Gminy Goleszów zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goleszów i stronach internetowych urzędu  w dniu 10 marca 2023 r. umieszczony zostanie:

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - lokal użytkowy o pow. użytk. 62,00 m², usytuowany w budynku nr 122 przy ul. Cisowej w Cisownicy, przeznaczony na działalność handlową, na okres do 3 lat.

https://goleszow.bip.net.pl/?a=17411

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie