Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Zarządzenie nr 0050.203.2014 z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie przez Gminę Goleszów przedsięwzięć z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2015

Zarządzenie nr 0050.203.2014 Wójta Gminy Goleszów z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie przez Gminę Goleszów przedsięwzięć z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2015.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie