Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Zarządzenie nr 0050.150.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 0050.150.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą "Organizacja i przeprowadzenie biegu - "Cross Run - O złoty Dzięgiel" oraz organizacja Mistrzostw Gminy Goleszów w biegach przełajowych dla szkół podstawowych".

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie