Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Założenie mini ogrodu botanicznego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie „Goleszowsko zogródka”

Zadanie będzie polegało na budowie mini ogrodu botanicznego, w którym swoje miejsce znajdą rośliny charakterystyczne dla obszaru gminy Goleszów. Mini ogród zostanie zlokalizowany za budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie. Miejsce zlokalizowania ogrodu oddalone jest około 200 metrów od Szkoły Podstawowej, do której uczęszcza obecnie 399 uczniów. Nawiązując do prowadzonej przez gminę Goleszów kampanii informacyjnej dotyczącej wpływu pszczół na ekosystem, mini ogród botaniczny kształtem przypominał będzie plaster miodu. W poszczególnych rabatach w kształcie heksagonu umieszczone zostaną rośliny charakterystyczne dla: murawy, łąki świeżej, łąki podmokłej, pola, lasu, kamieniołomu, a także gatunki miododajne. Wokół rabat umiejscowione zostaną tablice informujące o znajdujących się tam roślinach, a także o ich znaczeniu dla środowiska. Na okolicznych drzewach zostaną zainstalowane budki dla owadów.

Szacunkowa wartość projekt: 7 859,68 zł

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 3 158,10 zł.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie