Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wyniki otwartego konkursu ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 2016

Zarządzenie nr 0050.62.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie