Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2020 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok  2020 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Z zarządzeniem nr 0050.12.2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników można zapoznać się TUTAJ.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie