Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2018 w zakresie pomocy społecznej - dystrybucja żywności

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2018 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - dystrybucja żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Goleszów w ramach Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Szczegółowe informacje TUTAJ.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie