Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku

Z zarządzeniem nr 0050.137.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników można zapoznać się https://goleszow.bip.net.pl/?a=16792 

 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie