Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku.

Z zarządzeniem nr 0050.152.2021 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników można zapoznać się TUTAJ.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie