Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku.

Szanowni Państwo,

w załączeniu znajduje się zarządzenie Wójta Gminy Goleszów dot. wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie