Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W określonym czasie nie zgłoszono żadnych uwag. W załączeniu skan pisma o wynikach.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie