Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wyniki konsultacji w sprawie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Goleszów

W załączeniu informacja Wójta Gminy Goleszów z dnia 20 grudnia 2016 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Goleszów.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie