Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wyniki konsultacji Strategii rozwoju gminy Goleszów na lata 2016-2026

W załączeniu informacja Wójta Gminy Goleszów z dnia 21 czerwca 2016 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów projektu Strategii rozwoju gminy Goleszów na lata 2016-2026.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie