Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Pomoc dla mieszkańców Gminy Goleszów w zakresie dożywiania" na lata 2024-2028

WYNIK KONSULTACJI 

Projektu uchwały w sprawie   przyjęcia  projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Pomoc dla mieszkańców Gminy Goleszów w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028

 

            Na podstawie Zarządzenia nr 0050.211.2023 Wójta Gminy Goleszów z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Pomoc dla mieszkańców Gminy Goleszów w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028 w dniach od 13 listopada 2023 roku do 20 listopada 2023 roku, przeprowadzone zostały konsultacje w celu zebrania uwag, wniosków i opinii w przedmiocie konsultacji.

            W formie elektronicznej ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Uchwały zostało zamieszczone na stronach internetowych:

- www.goleszow.pl,

- www.goleszow.bip.pl.

 Natomiast w wersji papierowej dokument był wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Goleszów.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie ww. projektu uchwały.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie