Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleszów

Szanowni Państwo,

W załączeniu znajduje się informacja Wójta Gminy Goleszów, z dnia 23 czerwca 2016 r., o wynikach konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleszów.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie