Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Goleszów ws. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

W załączeniu zamieszczamy informację Wójta Gminy Goleszów dotyczącą wyników konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie zasad nabywania, zbywaniai obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególnie nie stanowią inaczej.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie