Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

WYNIKI KONSULTACJI projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

WYNIKI KONSULTACJI projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Na podstawie § 1 pkt 18 uchwały nr 58/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 230, poz. 3913) informuję, że w dniach od 18 marca 2021 r. do 24 marca 2021 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 

WYNIKI KONSULTACJI

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie