Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wyniki konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

W załączeniu informacja Wójta Gminy Goleszów dotycząca wyników konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goleszów na lata 2016 - 2020 z mieszkańcami Gminy Goleszów.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie