Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wyniki konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

W załączeniu znajdują się wyniki konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie