Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wyniki konsultacji

Szanowni Państwo, przekazujemy informację Wójta Gminy Goleszów, z dnia 23 listopada 2016 r., o wynikach konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleszów INFORMACJA

 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie