Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wynik konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

W załączeniu znajdują się wynik konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie