Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Wynik konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w spawie zmiany uchwały nr 0007.38.2020 Rady Gminy Goleszów z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez...

W załączeniu przedstawiamy wynik konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w  sprawie  zmiany uchwały nr 0007.38.2020 Rady Gminy Goleszów z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie